Komunikační možnosti: 

  1. Mobilní telefon: Mimo čas zaneprázdnění a nebo mimo jeho provoz je dostupný permanentně a kdekoliv v libovolnou hodinu, riskujete pouze možnost, že se vám tímto prostředkem občas nebudu moci řádně věnovat. Platí především pro dohody na dalších termínech, nebo rámcových postupech. Je možné použít SMS.

  2. Telefon + záznamník: Aktivně jej můžete využívat v ordinační době. Mimo případnou momentální nemožnost přímého osobního kontaktu lze ponechat zprávu na záznamníku, která bude sejmuta později a bude na ni reagováno jedním z uvedených prostředků. Je možné použít SMS.

  3. E-mail: Jeden z velmi vhodných prostředků kontaktu a případně i komunikace. Pro klienta komfortní prostředek, můžete tak volit libovolnou hodinu a komunikovat odkudkoliv, např. v případě vaší nedostupnosti nebo přílišné vzdálenosti. Lze tak vést i akutní zhoršení či jinak krizové fáze. V rámci této komunikace je již zakládán provizorní osobní soubor pro další vedení případu podle vaší následné volby. (t.č. není přístupný v ordinačních hodinách)

  4. Skype: Skýtá možnosti podobné jako v předchozím případě, umožňuje on-line kontakt jak písemnou (chat + soubory), tak ale i hlasovou formou. Umožňuje případně i konferenční možnosti a potřeby, pokud takové vzniknou. Je limitován vzájemnou přítomností u PC, kterou lze uskutečnit na výzvu po předchozí dohodě. Lze ponechávat krátké záznamy i v době nepřítomnosti. (t.č. není přístupný v ordinačních hodinách)

  5. Krizový osobní kontakt: Lze bez předchozího ohlášení či doporučení uskutečnit ve výjimečných naléhavých případech na ordinační adrese Moravská 51, Kroměříž.