Náplň činností a možnosti péče 

  1. Standardní ambulantní psychiatrická péče pro dospělé, vedení jednotlivých klientů v rámci zdravotního pojištění (regulační poplatek 30,- Kč za každou návštěvu). Je vedena klasická zdravotní dokumentace a příslušející komunikace s návaznými institucemi lege artis.

  2. Nestandardní psychiatrická a poradenská činnost s interdisciplinárním pohledem a vedením mimo rámec zdravotních pojištění na přání klienta. Podléhá individuálnímu režimu, jednotlivé výkony nejsou propojeny se systémem veřejného zdravotního pojištění, klient služby hradí sám, v plném rozsahu. Je vedena nestandardní forma dokumentace vysokého stupně diskrétnosti (top secret), kdy data nejsou bez souhlasu klienta třetím osobám sdělována a ani poskytována k nahlédnutí (vyjma zákonných povinností, vyplývajících ze zák. 40/2009 Sb. –  tr.z., především § 367 a § 368). Data jsou archivována místně ve zvláštním režimu mimo ostatní klientelu, případně na přání klienta, není veden žádný záznam. Ambulantní PC je před napadením chráněn nepřipojením k síti, případně je též možná listinná trezorová ochrana dat aj. skutečností na jakémkoliv nosiči. Na přání klienta je též možné zapojit podpůrné technické prostředky. Slouží k relaxačním, preventivním a rehabilitačním účelům (např. světloléčba, muzikoterapie, aj. dynamické techniky a prostředky). Nejsou v seznamu výkonů hrazených pojišťovnou.

  3. Individuální a skupinové psychoterapeutické praktiky v rámci standardní nebo nestandardní formy terapeutické péče, rehabilitace a prevence. Se zaměřením především na osobnostní růst a rozvoj, příp. uplatnění některých nadstandardních praktik a metod včetně použití nestandardních technologií a technických prostředků. (t.č. výhledový program) T.č. v rámci běžné ambulantní psychiatrické péče standardní podpůrné, edukativní a KBT techniky aj.

  4. Individuální a skupinové psychoterapeutické praktiky v rámci standardní nebo nestandardní formy terapeutické péče, rehabilitace a prevence. Se zaměřením na AT problematiku v rámci adiktologie s  příp. uplatněním některých nestandardních praktik a metod. (t.č. výhledový program)

  5. Terénní a výjezdová činnost a krizové zásahy. Mimo dosavadní rámec zdravotního pojištění, kde lege artis výjezdová a návštěvní činnost připadá pouze praktickým lékařům nebo jiným zdravotnickým složkám (např. RZP), je možné v nestandardních situacích poskytovat i tyto služby. Spadají především do okruhu specifických psychiatrických případů, tzv. hraniční případy, nebo do oblasti VIP individuální péče v libovolném dohodnutém rozsahu.

  6. Téma v rezervě. Outdoor péče a léčebně preventivní činnost. Exteriérové pobyty a výkony, léčebně preventivní a rehabilitační péče a případně i speciální výcviky a vedení pro specifické skupiny zájmů a osob. Je plánovaná převážně se zapojením a integrací do programu s ohledem na interdisciplinární zaměření skupin zájemců.